Бренд: DenTek

DenTek Triple Clean Advanced Clean Floss Picks, No Break & No Shred Floss, 150 Count 150 Count (Pack of 1) 150 count

(4.7)
Amazon Prime

Барааны сонголтууд:
Барааны дэлгэрэнгүй:
 • Brand
  DenTek
 • Dental Floss Type
  Dental Floss
 • Item Form
  Floss Picks
 • Flavor
  Mouthwash Blast
 • Special Feature
  Scrubs between tight teeth and stimulates gums, Textured pick deep cleans between teeth to remove food and plaque ,Tongue cleaner fights bad breath with a minty flavor See more
Барааны тухай:
 • DenTek Triple Clean Advanced Clean Floss Picks have our thinnest, strongest floss that won't break or shred
 • Floss is composed of 200+ individual cleaning strands
 • Includes a micro-textured pick to scrape away stubborn bits of food and plaque
 • Mouthwash blast mint flavored floss with fluoride-infused floss strands
 • DenTek Floss Picks come in a variety of formats to meet your mouth's needs

Түр хүлээнэ үү...

Монголруу илгээгдэх тээврийн зардалыг болон бүхий л нэмэн өртөг шингэсэн таны гарт хүрэх эцсийн үнийг тооцоолж байна.