How Books Came to America: The Rise of the American Book Trade (Penn State Series in the History of the Book 17)

(5)
Amazon Prime

Барааны сонголтууд:
Барааны дэлгэрэнгүй:
 • ASIN
  B0178AL0DU
 • Publisher
  Penn State University Press; 1st edition (January 24, 2012)
 • Publication date
  January 24, 2012
 • Language
  English
 • File size
  1869 KB
 • Text-to-Speech
  Enabled
 • Screen Reader
  Supported
 • Enhanced typesetting
  Enabled
 • X-Ray
  Not Enabled
 • Word Wise
  Enabled
 • Sticky notes
  On Kindle Scribe
 • Print length
  248 pages
 • Page numbers source ISBN
  0271050829
 • ISBN-13
  978-0271050812
 • Edition
  1st

Түр хүлээнэ үү...

Монголруу илгээгдэх тээврийн зардалыг болон бүхий л нэмэн өртөг шингэсэн таны гарт хүрэх эцсийн үнийг тооцоолж байна.