Түр хүлээнэ үү...

Монголруу илгээгдэх тээврийн зардалыг
болон бүхий л нэмэн өртөг шингэсэн
таны гарт хүрэх эцсийн үнийг
тооцоолж байна.