Бүртгүүлэх

Албан байгуулагын нэрээ оруулна уу?
Албан байгуулагын дугаараа оруулна уу?
Овогоо оруулна уу.
Нэрээ оруулна уу.
Регистрийн дугаар оруулна уу.
Улсын кодоо оруулна уу.
Утасны дугаар оруулна уу.
Email хаяг оруулна уу.
Нууц үг оруулна уу.
Үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрнө үү.

Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь "Аспен Технологи" ХХК компани болон "Аспен Технологи" ХХК компанийн үйлчилгээ болох Usashop.mn сайтын харилцагч, үйлчлүүлэгчдийн хоорондох үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг зохицуулна. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаж, зөвшөөрснөөр үйлчилгээтэй холбоотой харилцаанд оролцох эрх, үүрэг, хариуцлагыг зөвшөөрч байгаад тооцно.

Үйлчилгээний нөхцөлд өөрчлөлт оруулсан хугацаа: 2022/05/01

Нэг. Ерөнхий нөхцөл

 1. Үйлчилгээний нөхцөл нь "Аспен Технологи" ХХК компани /цаашид Үйлчилгээ үзүүлэгч гэнэ/ болон үйлчилгээ болох Usashop.mn сайтын харилцагч, үйлчилүүлэгчидийн /цаашид үйлчилүүлэгч гэнэ/ хоорондох үйлчилгээтэй холбоотой харилцааг зохицуулна.
 2. Үйлчилгээний нөхцөл нь үйлчлүүлэгч хүлээн зөвшөөрсөнөөр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцаагүй тохиолдолд гарсан бүх асуудлыг үйлчилгээний нөхцлийн хүрээнд шийднэ.
 3. Энэхүү үйлчилгээний нөхцөл нь "Аспен Технологи" ХХК компани-аар үйлчлүүлж буй үйлчлүүлэгчдийн бүх төрлийн захиалга, тээвэрлэлтэнд хамааралтай болно.
 4. Үйлчилгээ үзүүлэгч тал үйлчлүүлэгчийн хувийн мэдээллийг нууцлах бөгөөд энэ нь Монгол улсын "Байгууллагын нууцын тухай" хуулиар зохицуулагдана.

Хоер. Үйлчилгээ үзүүлэгч талын эрх үүрэг

 1. Үйлчилгээ үзүүлэгч талын үндсэн үйл ажиллагаа нь үйлчилүүлэгч талаас хийгдсэн бараа захиалга-г худалдан авч АНУ-гаас Монгол улсын хооронд тээвэрлэж, үйлчилүүлэгч талын гарт хүрэх хүртэлхи бүх үйлчилгээг үзүүлэх үндсэн үүрэгтэй.
 2. Үйлчилүүлэгчээс бараа захиалгын хүсэлт хүлээн авч үнийн санал баталгаажиж, урьдчилгаа төлбөр хийгдэснээс хойш 24-48 цагын дотор бараа худалдан авалтыг хийж гүйцэтгэнэ. Хэрэв ойлгомжгүй зүйл, бараа бүтээгдэхүүн дууссан, худалдан авалт хийх боломжгүй бол Үйлчилүүлэгчийн хангаж өгсөн хувийн мэдээллийн дагуу email, утасаар холбогдож нөхцөл байдлыг мэдээлэх үүрэгтэй.
 3. Үйлчлүүлэгчээс илгээсэн линк дээрхи бараа нь үйлчилүүлэгчийн илгээсэн линкээс өөр линк дээр хямд үнэтэй, барааны үзүүлэлт чанар ижилхэн байвал үйлчилгээ үзүүлэгч нь тухайн хямд үнэ дээр үндэслэн үнийн санал илгээж болно.
 4. Үйлчилгээ үзүүлэгч тал нь үйлчилүүлэгчийн захиалсан барааг Монгол улсруу тээвэрт гарахаас өмнө нягталж шалгах, тоо ширхэг, бүрэн бүтэн байдлын шалгалт хийхийн тулд шаардлагтай гэж үзвэл хайрцаг баглаа боодлыг онгойлгох эрхтэй. Захиалсан бараа дутуу болон өөр ирэх тохиолдолд *Үйлчилгээ үзүүлэгч тал* хариуцлага хүлээнэ.
 5. Үйлчилгээ үзүүлэгч тал нь Үйлчлүүлэгчийн ачаа, бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрт гаргаснаас хойш заагдсан хугацаанд /Агаарын тээвэр ажлын 7-10 хоног, Далайн тээвэр ажлын 45-70 хоног/ Монгол улсад хүргэх үүрэгтэй. (Тээвэрлэлтийн явцад дамжин өнгөрч буй орнуудад тохиолдсон байгалын гамшиг, улс төрийн тогтворгүй байдал, дайн байлдаан зэрэгээс үүдэн гарсан хугацааны өөрчлөлт, эрсдэлүүд гарсан тохиолдолд энэхүү үүрэг хариуцлага хамаарахгүй болно.)
 6. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчлүүлэгчийг ачаа барааны байршлын мэдээлэл түүнтэй холбоотой бусад мэдээллээр хангах үүрэгтэй.

Гурав. Үйлчлүүлэгч талын эрх үүрэг

 1. Үйлчлүүлэгч нь АНУ-ын онлайн дэлгүүрүүдээс бараа захиалга хийхдээ Үйлчилгээ үзүүлэгчийн вэб хуудсаар дамжуулан захиалга хийж үнийн санал авж урьдчилгаа төлбөрийг төлсөн тохиолдолд худалдан авалт хийгдэх бөгөөд бүтээгдэхүүний мэдээллийг Үйлчилгээ үзүүлэгчийн вэб хуудсаар өгсөн шаардлагын дагуу барааны өнгө, размер, тоо ширхэгийг бичих, өөрийн холбогдох мэдээлийг үнэн зөв бүртгүүлэх үүрэгтэй.
 2. Үйлчилүүлэгч нь бараа захиалга-н үнийн санал хүлээн авсанаас 24-48 цагын дотор үнийн санал дээрхи урьдчилгаа төлбөрийг илгээх үүрэгтэй.
 3. Үйлчилүүлэгч нь тээвэрлэхийг хориглосноос бусад бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг АНУ-гаас Монгол улсруу захиалан авах эрхтэй.
 4. Үйлчилүүлэгч тал нь ачаа, барааныхаа мэдээллийг Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас асуух болон вэб сайтаар дамжуулан авах эрхтэй.
 5. Үйлчилүүлэгч тал нь Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас захиалсан бараа Монголд ирсэн талаар утсаар мэдэгдэл авснаас ажлын 3 хоногт багтаан барааг авж үлдэгдэл төлбөрийг төлөх үүрэгтэй.

Дөрөв. Ачааны төлбөр тооцоо

 1. Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас бараа захиалагын үнийн саналыг Үйлчилүүлэгч талд илгээх үед бараа захиалгын нийт үнийн дүн болон урьдчилгаа төлбөр зэргийг хавсаргасан байх бөгөөд хүлээн авсан баталгаат үнийн санал дээрхи үнэ нь бараа захиалагын эцсийн үнэ байна.
 2. Ану-гаас бараа захиалгын нийт үнийн дүнд доорхи зүйлс бодогдоно. Үүнд:
  • Барааны үндсэн үнийн дүн
  • Америкийн Худалдааны татвар /6%/
  • Тухайн барааны АНУ дотор Үйлчилгээ үзүүлэгчийн байранд хүргэгдэх тээврийн зардал 
  • Америк улсаас Монгол улсруу тээвэрлэгдэх зардал
  • Үйлчилгээний хөлс
 3. Урьдчилгаа төлбөрийг манай сайтаар болон гар утасны апп болон бэлнээр хийх боломжтой.
 4. Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас бараа захиалагын хүсэлтийн дагуу үнийн саналыг Доллар-р тооцоолж гаргахдаадолларын ханшийг тухайн өдрийн Хаан Банкны доллар банкнаас зарах ханшаар бодож төлбөр хийнэ. Энэ ханш мэдээллийг систем дээр үйлчилгээ үзүүлэгч тал өдөр бүрт шинэчлэнэ.

Тав. Гаалийн татвар

 1. Үйлчилүүлэгч та гаалийн татварын чөлөөлөлтөнд орохын тулд:
  • 1 ижил төрлийн бараанаас 2-оос илүүгүй тоогоор захиалах
  • Хилээр нэвтрүүлэхийг хориглоогүй байх
  • Барааны дүн, тээврийн зардлын нийлбэр дүн 4,200,000 төгрөгөөс бага байх. /зөөврийн компьютерийн хувьд 12,600,000 төгрөг хүртэл байж болно./
 2. үйлчилүүлэгчийн нийт төлсөн төлбөр 4,200,000 төгрөгөөс их /зөөврийн компьютерийн хувьд 12,600,000 төгрөгөөс их/ байх, нэг ижил төрлийн бараанаас 2-с дээш тоогоор захиалах үед гаалийн татвар ногдуулах тул энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба бидний зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангах үүрэгтэй.
 3. Мөн зарим тохиолдолд Улс хоорондын шуудан илгээмжийн гаалийн газраас гаалийн татвар ногдуулах зорилгогүйгээр улс хоорондын шуудан илгээмжүүдээс санамсаргүй байдлаар сонгон хяналт, шалгалт явуулдаг. Энэ тохиолдолд хэрэглэгч гаалийн баталгаат агуулахаас өөрийн биеэр очин бараагаа авах ба үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс гаалийн бүрдүүлэлтэнд шаардагдах материалуудаар хангана
 4. Ачаа барааг гаалийн баталгаат агуулахад хадгалагдаж байх хугацаанд хуримтлагдсан хадгалалтын төлбөрийг үйлчилүүлэгч төлөх үүрэгтэй.

Зургаа. Хариуцлага

 1. Үйлчилүүлэгч нь өөрийн захиалах гэж буй барааны судалгааг өөрөө нарийн хийсэн байх бөгөөд захиалсан бараагаа ирэх үед үлдэгдэл төлбөрийг хийж бараагаа авах
 2. Барааг хүлээн авах үед тээвэрлэлтийн явцад эвдрэл гэмтэл учирсан, тэр нь тогтоогдвол Үйлчилүүлэгчийн төлсөн төлбөрийг 100% буцаан олгоно.
 3. Захиалагын барааг санал болгосон хугацаанд тээвэрлэн хүргэх бөгөөд аливаа шалтгаангүй барааг хоцроосон тохиолдолд үйлчилгээний төлбөрийг хасаж үлдэгдэл төлбөрийг үйлчилүүлэгчээс авах /Үйлчилгээний төлбөрийг дэлгүүрийн мэргэжилтэн бодож гаргана/
 4. Үйлчилүүлэгчийн сонгосон захиалагын бүтээгдэхүүнүүдын чанар Аспен технологи ХХК-тай хамааралгүй АНУ-ын дэлгүүр, нийлүүлэгчийн бараа бүтээгдэхүүн тул тэдгээрийн цаашдын чанар бусад үзүүлэлтүүдэд Аспен технологи ХХК хариуцлага хүлээхгүй.
 5. Бараа бүтээгдэхүүний сонголт, чанартай холбоотой асуудлыг үйлчилүүлэгч бүрэн хариуцна. / Тухайн бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрийн баталгааны дотор асуудалд үүсвэл usashop.mn зүгээс тусламж үзүүлнэ/
 6. Линкээр бараа захиалж байгаа үед дэлгүүрийн найдвартай байдалд Үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс зөвлөмж өгөх бөгөөд хэрэв үйлчилүүлэгч өөрийн хүсэлтээр аливаа баталгаагүй дэлгүүрээс барааг захиалан авсан тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгчийн зүгээс хариуцлага хүлээхгүй
 7. Захиалсан бараанаас огт өөр бараа ирэх, барааны өнгө, размер буруу байхаас бусад тохиолдолд үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээхгүй. /Бараа бүрэн бүтэн тохиолдолд/
 8. Ачаа дамжин өнгөрөх улс орнуудад гарсан тээвэрлэлтийн саатал аливаа байгалын гамшиг зэргээс үүдсэн тээврийн саатал, түүнээс үүдсэн хугацаа хоцролтын асуудалд Үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд хэрвээ захиалсан бараанд аливаа гэмтэл эвдрэл хохирол учирсэн бол Үйлчилүүлэгчийн хийсэн төлбөрийг буцаан олгоно/
 9. Монгол улсын гааль дээрхи шалгалтын улмаас задарсан бараа бүтээгдэхүүний лац түүнчлэн задаргаа орсоноос үүдсэн аливаа асуудалд үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд захиалсан бараа бүрэн бүтэн байгаа тохиолдолд /үйлдвэрийн лац нь гаалийн шалгалтанд задарснаас үүдсэн аливаа маргаанд/
 10. Хэрэв Үйлчилгээ үзүүлэгчээр дамжуулан бараа захиалан авсан бөгөөд тухайн барааны үйлдвэрлэгчээс олгосон баталгаат хугацааны дотор аливаа үйлвэрийн гэмтэл илэрсэн тохиолдолд Америкийн Нэгдсэн Улс-руу илгээх болон эргэн ирэх тээврийн зардалыг Үйлчилгээ авагч тал төлж бусад талын туслалцаа буюу үйлдвэртэй холбогдох барааг илгээх засварлуулах зэрэг дээр Үйлчилгээ үзүүлэгч талаас тусламж үзүүлнэ.
 11. Үйлчилгээ үзүүлэгч зүгээс аливаа захиалагын бараанд баталгаа олгохгүй бөгөөд үйлчилгээ үзүүлэгч нь дамжин тээвэрлэгчийн үүргийг гүйцэтгэж байгаа болно. / Захиалан авч буй бараанд үйлдвэрлэгчийн баталгаа дагалддаг бөгөөд энэ тухай мэдээллийг хэрэглэгч нь шалгах үүрэгтэй/
 12. Захиалагын барааг үйлчилүүлэгчид олгох үед бараа бүтээгдэхүүнийг сайтар шалган, эвдрэл гэмтлийг нягтлан үзсэний дараа хүлээн авна. Барааг үйлчилүүлэгч хүлээн авснаас хойш гарсан эвдрэл гэмтэл болон бусад асуудлуудад Үйлчилгээ үзүүлэгч тал хариуцлага хүлээхгүй болно.

Долоо. Хориотой болон тусгай зөвшөөэөлтэй бараа

Монгол улсын гаалиар тээвэрлэхийг хориглодог бүтээгдэхүүний жагсаалтанд орсон бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүний захиалага хийхгүй.

Тухайлбал:

 • Галт зэвсэг, байлдааны галт хэрэгсэл, тэсэрч дэлбэрэх болон цацраг идэвхит бодис, түргэн шатамхай бодис, орчиндоо аюул учруулж болох бусад хэрэгсэл;
 • Хортон ургамал, амьтан;
 • Хар тамхи, мансууруулах буюу хордуулах бодис;
 • Хуульд өөрөөр заагаагүй бол Монгол Улсын болон гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт;
 • Түргэн муудах хүнсний бүтээгдэхүүн;
 • Садар самууныг сурталчилсан хэвлэл, ном зохиол, зураг, кино, дүрс бичлэг, бусад материал;
 • Хууль тогтоомжоор хориглосон бусад зүйлс

Найм. Асуудал маргаан шийдвэрлэх

 1. Үйлчилгээ үзүүлэгч нь Үйлчлүүлэгчийн санал гомдлыг 77008877,77058877 утсаар мөн info@usashop.mn имэйл хаягаар хүлээн авч шийдвэрлэнэ.
 2. Тээвэрлэлтийн явцад дамжин өнгөрч буй орнуудад тохиолдсон байгалын гамшиг, улс төрийн тогтворгүй байдал, дайн байлдаан, Монгол Улсын эрх бүхий төрийн байгууллагаас гаргасан тогтоол, хориг, захирамж зэрэгээс үүдэн гарсан тээврийн үйл ажиллагааны тасалдал, хугацааны өөрчлөлт, эрсдэлүүд гарсан тохиолдолд Үйлчилгээ үзүүлэгч хариуцлага хүлээх үндэслэл болохгүй.
 3. Үйлчилгээ үзүүлэгч тал өөрийн эрх үүргээ зөрчсөн, үйлчлүүлэгч талд хүндрэл учруулсан бол хөнгөлөлт урамшуулал үзүүлж маргааныг шийдвэрлэж болно.
 4. Үйлчлүүлэгч нь үйлчилгээний нөхцлийг зөрчсөн тохиолдолд Үйлчилгээ үзүүлэгч тал нь үйлчлүүлэгчийн эрхийг цуцлах, хоошид үйлчилгээ үзүүлэхгүй байх эрхтэй.
 5. Үйлчилгээтэй холбоотой ямарваа асуудлыг талууд тохиролцоонд хүрэх замаар шийдвэрлэх ба тохиролцоонд эс хүрвэл талууд холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шийдвэрлүүлнэ